iniekcja murów

2019-05-24

Iniekcja murów - skuteczna metoda osuszania budynków

Zawilgocone mury budynku to bardzo powszechny problem. Niestety, nie dotyczy on tylko starych budynków, gdzie stosowana była stara metoda izolacji murów. Coraz częściej dotyczy również nowego budownictwa. Niestety, walka z zawilgoconymi murami często trwa długo i sporo kosztuje. Jedną z lepszych metod walki z wilgocią jest iniekcja murów http://budwod.eu/oferta/izolacje-cisnieniowe/. Na czym to polega?

Wilgoć na ścianach

Choć dotychczas wiele osób myślało, że zawilgocenie ścian dotyczy jedynie starych domostw, które budowane były często przez samych ich mieszkańców, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z konieczności naprawdę porządnej izolacji, problem jest naprawdę powszechny. W nowym budownictwie często przeważa tempo i koszty pracy, które muszą być kolejno możliwie jak najkrótsze i najmniejsze. W ten sposób powstają naprawdę poważne błędy wykonawcze. Ponadto, wpływ na stan murów i poziom ich zawilgocenia, mają warunki atmosferyczne, które w ostatnich latach znacznie się w Polsce zmieniły. Mamy bowiem przeciągającą się niemal w nieskończoność jesień i bardzo deszczową wiosnę. Poza tym istotny jest również poziom wód gruntowych - ten bowiem prowadzi do zawilgocenia kapilarnego, tj. “podciągania wody” z gruntu. Oczywiście, musisz pamiętać także o wilgoci higroskopijnej i kondensacyjnej - oznacza to kiepską wentylację w budynku. Iniekcja murów to rozwiązanie, które skutecznie pomoże w walce z zawilgoconymi ścianami. To szczególnie ważne, by osuszać mury - inaczej bowiem dochodzi do osłabienia całej konstrukcji i rozwoju licznych pleśni i grzybów groźnych dla zdrowia mieszkańców danego budynku.

Metody osuszania ścian: iniekcja murów

Warte podkreślenia na początku jest to, że iniekcja murów nie wymaga ingerencji w całą konstrukcję budynku. To szczególnie ważne, gdyż nie zawsze naprawienie izolacji lub jej odtworzenie jest w ogóle możliwe, a każdorazowo wiąże się z ogromnymi kosztami. Do tego stopnia, że często tańsze okazuje się wykonanie skutecznej izolacji na etapie stawiania całego budynku. Dlaczego iniekcja murów będzie najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji?

Iniekcja murów nie wymaga od nas generalnego remontu. Nie ma tu zatem mowy o generowaniu kolejnych i kolejnych kosztów. Oczywiście, nie sposób wykonać iniekcję bez ponoszenia ich wcale, niemniej jednak będzie to znacznie tańsze rozwiązanie niż kucie murów. Zasada jest prosta - zawilgocone mury po prostu trzeba osuszyć, jeśli chce się w danym budynku mieszkać czy pracować. Iniekcja murów to obecnie jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod na to, by osuszyć budynek. Pozwala ona bowiem stworzyć skuteczną w swoim działaniu warstwę odcinającą możliwość podciągania wilgoci z gruntu. Iniekcja murów zatem pozwala na stałe pozbyć się problemu! Uznaje się ją za najskuteczniejszą metodę osuszania budynków, która nie wymaga ingerencji w całą jego konstrukcję.

Iniekcja murów to przede wszystkim niezbyt skomplikowany proces, który polega na wstrzyknięciu preparatu o odpowiednich proporcjach prostych składników w mury. I co takiego wtedy się dzieje? Okazuje się, że zalegająca wewnątrz murów woda oraz związki powodują krystalizację preparatu, stanowiąc tym samym zamkniętą drogę dla wody odciąganej z gruntu. Zamknięte kapilary, czyli mikrokanaliki, przez które przedostawała się ona dotychczas, zostają skutecznie zamknięte. A to oznacza zatrzymanie procesu zawilgacania murów na lata.