usługi rozwojowe

2019-11-16

Wybierając usługi rozwojowe z BUR należy kierować się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem

Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze. Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe https://akatconsulting.pl/oferta/przywodztwo_motywowanie_zespol/50:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze. Wybierając usługi rozwojowe z BUR należy kierować się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem! Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej. Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę. Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę za tę usługę. Usługi rozwojowe to szkolenia oferowane pracodawcom i pracownikom mikro- małych i średnich firm, na które można uzyskać wysokie dofinansowanie. Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi. Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej. Tylko usługi takich firm szkoleniowo-doradczych będą objęte refundacją w ramach projektu! Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Kategorie usług rozwojowych: – usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy, – usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. 1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Rejestracja jest bezpłatna i nie zabiera dużo czasu, dlatego zachęcamy instytucje szkoleniowe do zarejestrowania się jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Podstawowy poziom wsparcia wynosi 50% wartości usługi rozwojowej. W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa. Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.