Co przyśpiesza kompostowanie?

Utrzymanie kompostu może być wyzwaniem. Rozkład zimnej pryzmy może trwać miesiące, a nawet lata, ale jest kilka rzeczy, które mogą przyspieszyć ten proces.

Są trzy kluczowe czynniki, które sprawią, że twój kompost będzie się szybciej rozkładał: napowietrzanie, temperatura i wilgotność. Aby zmaksymalizować te czynniki, regularnie napowietrzaj swoją kupkę, utrzymuj ją w umiarkowanej temperaturze i upewnij się, że twój kompost jest wilgotny, ale nie mokry.

1. Napowietrzanie

Powietrzanie to proces dodawania powietrza do materiału za pomocą środków mechanicznych lub fizycznych. Napowietrzanie można wykorzystać do przyspieszenia kompostowania, dodając bardzo małe kieszenie powietrza do stosu odpadów organicznych.

Podczas rozkładu tlenowego mikroby żyjące w stosie kompostowym potrzebują powietrza do przetrwania i napędzania procesu rozkładu. Kiedy ilość tlenu jest zbyt mała, proces rozkładu spowalnia się, a nawet może zostać zatrzymany.

Obracanie pryzmy kompostowej, umieszczenie kompostu na szeregu rur lub dodanie środków spęczniających, takich jak wióry drzewne i rozdrobnione gazety, pomagają napowietrzać pryzmę kompostową. Materiały te zwiększają powierzchnię, co pozwala na przepływ większej ilości powietrza przez pryzmę, zapewniając tym samym większą ilość tlenu dostępnego dla mikrobów.

Powietrzanie może również pomóc w usunięciu pewnych rozpuszczonych gazów i minerałów poprzez proces utleniania, takich jak siarkowodór. Proces ten jest najbardziej efektywny, kiedy urządzenie napowietrzające ma kontakt z wodą.

2. Temperatura

Kiedy mikroorganizmy się odżywiają, uwalniają ciepło, które ogrzewa masę kompostu. Może to przyspieszyć rozkład, o ile pryzma nie jest zbyt gorąca.

Na temperaturę w pryzmie kompostowej wpływa aktywność mikroorganizmów, a także temperatura otoczenia. Oprócz aktywności mikroorganizmów, na temperaturę ma wpływ ilość ciepła traconego przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie.

Temperatura zależy również od stosunku węgla do azotu w materiałach dodawanych do kompostu. Stosunek 30:1 jest najlepszy, żeby dostarczyć mikroorganizmom węgiel potrzebny do produkcji energii i azot potrzebny do syntezy białek.

Kompostowanie jest procesem aktywnym, więc ważne jest, żeby kompost był wilgotny i napowietrzany. Dobrym pomysłem jest też rozdrobnienie większych kawałków materiału organicznego na mniejsze przed dodaniem ich do kompostownika. Najmniejsze kawałki są łatwiejsze do rozdrobnienia przez mikroorganizmy w pryzmie kompostowej.

3. Wilgotność

Wilgotność odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu mikrobom kompostowym rozwoju. Zbyt sucha pryzma kompostowa może stracić różnorodność mikrobów, obniżyć temperaturę wewnętrzną i spowolnić rozkład.

Idealna wilgotność dla kompostowania tlenowego różni się w zależności od użytych materiałów, ale generalnie domowe pryzmy kompostowe powinny zawierać 40-60% wody w masie. Powinien być tak wilgotny jak wyciśnięta gąbka.

Aby utrzymać wilgotność na stałym poziomie, regularnie nawadniaj pryzmę wodą lub dodawaj deszczówkę z pobliskiego źródła. Dogodne źródło wody jest szczególnie ważne, jeśli w kompostowniku używasz zdrewniałego, węglowego materiału.

Należy pamiętać, że na każdym etapie procesu kompostowania wymagany jest inny poziom wilgotności – w fazie „aktywnej”, kiedy woda jest tracona przez parowanie i obracanie się, w fazie „utwardzania” lub „końcowej”, kiedy aktywność mikroorganizmów jest mniejsza, oraz w końcowej fazie „nawożenia”, kiedy wymagany jest niższy poziom wilgotności, aby zmniejszyć wagę gotowych produktów, ułatwić ich transport i wytworzyć przyjemniejszy zapach.

4. Mieszanie

Mieszanie mieszanki kompostowej w trakcie pracy to jeden z najlepszych sposobów na przyspieszenie procesu. Mieszanie pomoże stworzyć w kompoście przestrzenie powietrzne, co jest niezbędne do kompostowania tlenowego.

Dobrą zasadą jest mieszanie około dwóch do trzech razy więcej brązowego materiału organicznego (resztek jedzenia, suchych liści lub igieł sosnowych) niż zielonego (odpadów owocowych i warzywnych). Powinieneś także upewnić się, że połączone materiały mają konsystencję wyciśniętej gąbki.

Dodawanie azotu do kupki jest także dobrym sposobem na przyspieszenie procesu kompostowania. Do pryzmy można dodać obornik lub komercyjny nawóz 10-10-10, który dostarczy tego ważnego składnika.

Innym sposobem na przyspieszenie procesu kompostowania jest dodanie dużej ilości materiałów bogatych w węgiel, takich jak rozdrobniony brązowy karton, patyki, gałęzie i stare bele słomy. Materiały te nie tylko pomogą przyspieszyć proces kompostowania, ale także zmniejszą prawdopodobieństwo rozwoju nasion chwastów w twoim kompoście.