Gdzie jest Czarnobyl?

26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie doszło do najgorszej na świecie awarii jądrowej. Wybuchła i uwolniła chmurę promieniowania, która skaziła powietrze nad Ukrainą, Białorusią i Rosją.

Dzisiaj obszar, który ucierpiał, nazywany jest strefą zamkniętą. Jest on w dużej mierze opuszczony i nikt tam nie mieszka.

Czarnobylska elektrownia jądrowa

Czarnobylska elektrownia jądrowa na Ukrainie jest miejscem, gdzie 26 kwietnia 1986 roku doszło do najgorszej na świecie awarii jądrowej. Eksplozja w jednym z reaktorów elektrowni rozerwała rdzeń reaktora i spowodowała eksplozję materiału radioaktywnego z elektrowni, co spowodowało skażenie części Ukrainy, Białorusi, Rosji i Europy Zachodniej.

Wypadek nastąpił, gdy operatorzy elektrowni wyłączyli ważne systemy bezpieczeństwa, aby przetestować regulator napięcia. To naruszyło surowe przepisy bezpieczeństwa i spowodowało, że reaktor nagle osiągnął niestabilne warunki.

To doprowadziło do dwóch eksplozji w ciągu kilku sekund. Pierwszy zniszczył rdzeń bloku 4, a drugi zabił kilku pracowników.

Po pierwszym wybuchu ekipy ratunkowe zasypały uszkodzony blok piaskiem i borem, aby powstrzymać dalsze uwalnianie materiałów radioaktywnych. Rząd radziecki zasypał około kilometra kwadratowego lasu sosnowego wokół miejsca katastrofy, aby zmniejszyć skażenie radioaktywne.

Strefa Wykluczenia

Strefa Wykluczenia to obszar wokół Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, który został zamknięty dla publiczności po katastrofie atomowej w 1986 roku. Nazywana jest także „Strefą Wyobcowania”

Strefa została utworzona w celu ochrony mieszkańców przed narażeniem na promieniowanie. Podczas wypadku do atmosfery uwolniono wiele radioaktywnych izotopów, w tym krótkożyciowy jod-131 i długożyciowy cez-137.

Choć nie są one już niebezpieczne, wiele obszarów Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia nadal charakteryzuje się niebezpiecznie wysokim poziomem promieniowania. Dlatego przewodnicy ostrzegają turystów, by nie pozowali do zdjęć, liżąc drzewa lub jedząc jagody.

Teren ten jest domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt, które żyją pomimo obecności promieniowania. Dziki, bobry, wilki, jelenie, łosie i orły są częstymi mieszkańcami strefy. Obecność tych zwierząt przyczyniła się do rozwoju badań naukowych nad wpływem promieniowania na dzikie zwierzęta. Naukowcy wykorzystali też Czarnobylską Strefę Wykluczenia jako poligon doświadczalny dla swoich projektów ponownego zdziczenia.

Czerwony Las

Czerwony Las w Czarnobylu jest domem dla różnych dzikich zwierząt, w tym rysia, dzików i psów. Jest to także naturalne laboratorium dla naukowców badających wpływ promieniowania na przyrodę.

Skażenie radioaktywne w Czerwonym Lesie jest nadal bardzo wysokie, nawet po 20 latach od wypadku. Dozymetry na tym obszarze pokazują ponad 800 mikroentgenów na godzinę.

Pracownicy z całego świata odwiedzają ten obszar, aby badać i poznawać jego dziką przyrodę. W pierwszych latach po wypadku 200 000 pracowników zakładu, ukraińskich strażaków, żołnierzy i górników pomagało w oczyszczaniu terenu. Ludzie ci zostali później nazwani „likwidatorami” i otrzymali specjalne świadczenia, ponieważ byli na miejscu tak długo. Nadal są oni narażeni na problemy zdrowotne związane z promieniowaniem i będą ściśle monitorowani.

Ludzie w Czarnobylu

Ludzie mieszkający w regionie Czarnobyla na Ukrainie, Białorusi i w Rosji cierpią z powodu konsekwencji tragicznego wypadku, który miał miejsce w elektrowni atomowej w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 roku. W ciągu kilku dni od wybuchu 30 pracowników zmarło z powodu chorób popromiennych, a ponad stu innych doznało obrażeń spowodowanych promieniowaniem.

Skażenie środowiska spowodowało poważne zakłócenia w życiu mieszkańców najbliższej okolicy i duże straty ekonomiczne w trzech dotkniętych katastrofą krajach. Jednak dopiero w 1990 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej partnerzy zaczęli koordynować współpracę międzynarodową w celu usunięcia skutków katastrofy w Czarnobylu.

Od tego czasu ONZ przeznaczyła znaczne środki i wysiłki na wsparcie kompleksowej odbudowy. Obejmuje to opracowanie polityki zapewniającej długoterminową stabilność infrastruktury regionu oraz pomoc rządom w racjonalizacji wydatków w celu skoncentrowania się na celach rozwojowych.

Matcha gdzie kupić?

Dlaczego hybryda odpada?

Oceń artykuł: Gdzie jest Czarnobyl?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5