Gdzie wymienić hrywny?

Unia Europejska (UE) ma pozwolić milionom Ukraińców, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, na wymianę hrywien na waluty używane w krajach UE przez okres trzech miesięcy.

Propozycja, którą widziała agencja Reuters, ma być przyjęta przez kraje członkowskie. Ma ona pomóc uchodźcom, którzy mieli trudności z wymianą swoich hrywien na euro i inne waluty po przybyciu do UE.

1. OTP Bank

OTP Bank oferuje różne usługi finansowe w 11 krajach. Jest największym bankiem komercyjnym na Węgrzech i jednym z wiodących niezależnych dostawców usług finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

W Mołdawii OTP Bank rozpoczął transakcje walutowe z ukraińskimi hrywnami w swoich oddziałach zlokalizowanych w regionach przygranicznych i niektórych w Kiszyniowie. Wymiana ta odbywa się głównie na podstawie krajowych lub zagranicznych paszportów obywateli Ukrainy.

2. Firma oferująca wymianę walut

Firma oferująca wymianę walut to świetny sposób na zdobycie zagranicznych walut bez konieczności ponoszenia wysokich opłat i ograniczeń ze strony banków. Niektóre z nich oferują nawet darmowe konto demonstracyjne, abyś mógł doskonalić swoje umiejętności handlowe, zanim zaryzykujesz swoje ciężko zarobione pieniądze. Najlepsze z nich mają również najlepsze kursy walut, więc możesz być pewien, że dostaniesz lepszą ofertę niż w banku.

3. Tatra banka

Pierwszy prywatny bank na Słowacji, Tatra banka obsługuje lokalnych klientów poprzez ponad 140 słowackich oddziałów bankowych. Jest spółką zależną międzynarodowej grupy Raiffeisen Bank w Europie Środkowej i Wschodniej.

Kilka europejskich banków już zaczęło oferować Ukraińcom uproszczoną procedurę otwierania rachunku bankowego w kraju zamieszkania, a także wymianę hrywien za granicą po akceptowalnym kursie.

4. Raiffeisen bank

Raiffeisen jest trzecim co do wielkości bankiem w Szwajcarii i ma ponad 3 miliony klientów. Ma także około 1,9 mln akcjonariuszy.

Grupa bankowa Raiffeisen składa się z 407 autonomicznych i działających lokalnie banków Raiffeisen, ośmiu regionalnych banków Raiffeisen oraz wyspecjalizowanych firm.

RBG jest wiodącą grupą bankową w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Jej sieć ponad 1 500 placówek, a także przedstawicielstw, zapewnia kompleksowy zakres usług.

5. Erste Bank Oesterreich

Erste Bank to bank z siedzibą w Austrii, świadczący szereg usług bankowych i innych usług finansowych. Działa na dwóch głównych rynkach: w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka zajmuje się głównie bankowością detaliczną i korporacyjną. Oferuje również szereg innych produktów i usług finansowych, w tym rachunki oszczędnościowe, zarządzanie aktywami (w tym funduszami inwestycyjnymi), kredyty konsumenckie i kredyty hipoteczne, bankowość inwestycyjną, handel papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

6. PKO Bank Polski

PKO Bank Polski jest jednym z największych polskich banków. Posiada ponad 200 mld aktywów i świadczy usługi bankowe na terenie Polski, Ukrainy, Szwecji, Czech, Irlandii i Niemiec.

Oferuje rachunki bieżące i oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi bankowości prywatnej i elektronicznej, produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe oraz kredyty konsumenckie i hipoteczne.

Komisja Europejska zatwierdziła zalecenie Rady, które umożliwi uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy wymianę hrywien na waluty przyjmujących ich państw członkowskich. Wymiana ta będzie bezpłatna i będzie mogła trwać do trzech miesięcy.

7. OTP Bank w Mołdawii

OTP Bank jest bankiem komercyjnym, który świadczy szereg usług dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Oferuje rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki ESCROW, karty debetowe i kredytowe, pożyczki i kredyty hipoteczne.

OTP Bank jest jednym z głównych graczy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Ma silną pozycję rynkową i stabilną rentowność w kilku segmentach.

8. OTP Bank w Szwecji

OTP Bank Sweden, spółka zależna Grupy OTP, świadczy uniwersalne usługi finansowe. Prowadzi również działalność na Słowacji, w Bułgarii, na Węgrzech i w Serbii.

Bank wykorzystuje szereg rozwiązań cyfrowych i najnowocześniejszych technologii do obsługi swoich klientów. Jego historia rozwoju, rentowność oraz solidna pozycja kapitałowa i płynnościowa pomogły mu stać się kluczowym graczem w Europie Środkowej i Wschodniej.

GrupaOTP dostarcza wysokiej jakości rozwiązania finansowe poprzez sieć ponad 1400 oddziałów i agentów. W ostatnich latach dokonała kilku udanych przejęć, stając się znaczącym graczem w regionie CEE.

9. Siauliu bankas

Ukraińcy, którzy przybyli na Litwę jako uchodźcy, mogą wymienić swoje hrywny na euro w wyznaczonych oddziałach Siauliu bankas. Limit wynosi do 10 000 hrywien na osobę dziennie.

Podczas gdy urzędnicy europejscy próbują znaleźć rozwiązanie, wiele instytucji finansowych nadal niechętnie przyjmuje hrywny i wymienia je na euro. Przez to uchodźcy tacy jak Bensch, która mieszka z rodziną w Berlinie, nie mają gdzie wymienić swoich pieniędzy.