Węgiel z Czech gdzie kupić?

W północno-wschodnich Czechach, regionie górniczym leżącym przy granicy z Polską, leżą ogromne stosy węgla gotowe do sprzedaży chętnym nabywcom. Dymy wydobywające się z elektrowni węglowych w tym regionie wzrastają zamiast się wyciszać, ponieważ Europa walczy o zastąpienie paliw kopalnych w związku z wojną Rosji na Ukrainie i rosnącymi cenami energii.

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny, kluczowy surowiec do produkcji energii elektrycznej, jest pod presją w Europie od czasu wojny Rosji na Ukrainie. W rezultacie dostawy węgla kamiennego do elektrowni znacznie się zmniejszyły.

Węgiel kamienny jest jednak nadal używany w koksowniach (do produkcji stopionego metalu) i w sektorze przemysłowym. Mimo to jest on coraz częściej zastępowany przez gaz ziemny i odnawialne źródła energii.

Na przykład w Niemczech wydobycie węgla staje się coraz bardziej kontrowersyjne ze względu na jego negatywny wpływ na środowisko. Przyczynia się również do zmian klimatycznych.

Dotyczy to zwłaszcza węgla brunatnego, który jest produkowany w kopalniach i w pobliskich elektrowniach spalających węgiel brunatny. Jest on obecnie przedmiotem licznych kontrowersji i został powiązany z zanieczyszczeniem powietrza, jakością wody, hałasem i zniszczeniem wód gruntowych.

Republika Czeska, która jest trzecim co do wielkości konsumentem węgla w Europie, zmaga się z podjęciem decyzji o wycofaniu węgla. W przeszłości rząd dążył do zakończenia wydobycia węgla, ale brak politycznego przywództwa uniemożliwił podjęcie takich prób.

Węgiel brunatny

Republika Czeska jest głównym producentem węgla brunatnego, który stanowi ponad 95% potwierdzonych zasobów węgla w kraju. Kopalnie węgla w kraju są zarządzane przez pięć spółek: OSTRAVSKO-KARVINSKE DOLY (OKD), która produkuje węgiel kamienny; SEAS, która eksploatuje duże złoże węgla brunatnego w swojej kopalni odkrywkowej CSA; SEVEROCESKE DOLY, która posiada rezerwy węgla brunatnego wystarczające do 2055 roku; oraz VRSANSKA UHELNA, która jest własnością CEZ.

Choć rząd czeski nie jest zwolennikiem importu węgla kamiennego, importuje pewne ilości węgla brunatnego dla krajowych ciepłowni. Utrzymanie zakazu wydobycia węgla brunatnego (TEL1) tylko nieznacznie zwiększa zużycie węgla w latach 2040-2050, natomiast całkowite zniesienie limitów w TEL4 (patrz Rysunek 3) powoduje wzrost zużycia węgla brunatnego w porównaniu z TEL2 przy tych samych założeniach dotyczących cen paliw i rozwoju energetyki jądrowej. Różnica nie jest znacząca, ponieważ koszty inwestycji technologicznych i ceny paliw kopalnych są kluczowymi czynnikami dla wdrażania energii odnawialnej.

Węgiel brunatny

Republika Czeska posiada około 880 milionów ton ekonomicznie wydobywalnych zasobów węgla, głównie brunatnego. Najważniejsze regiony produkcyjne znajdują się w północno-zachodniej Bohemii i północnych Morawach.

Kraj stoi obecnie w obliczu krytycznego niedoboru energii i stara się zmniejszyć zależność od rosyjskiego węgla, aby pomóc w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania. Rząd czeski nie chce jednak zaprzestać produkcji węgla ze względu na obawy związane z ochroną środowiska.

Uważa się również, że dalsze wydobywanie węgla brunatnego może obniżyć poziom wód gruntowych i doprowadzić do osiadania gleby w sąsiednich Niemczech. To z kolei miałoby negatywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny w tym regionie.

Wydobycie węgla to działalność przemysłowa, która powoduje zanieczyszczenie środowiska, emisje do powietrza i skażenie wód gruntowych. Dlatego priorytetem JTF jest wspieranie dekontaminacji i inwestycji w przekształcanie gospodarki w gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii i gospodarce cyrkularnej.

Węgiel koksujący

Węgiel koksujący jest ważnym surowcem do produkcji stali i wytwarzania energii. Jest również wykorzystywany w przemyśle cementowym, chemicznym i gumowym, a także w przetwórstwie spożywczym i browarnictwie.

Republika Czeska jest jednym z największych producentów węgla w Europie. Duże zasoby znajdują się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, przy granicy z Polską. Większość węgla w tym regionie wydobywa spółka OSTRAVSKO-KARVINSKE DOLY (OKD), która prowadzi trzy kopalnie głębinowe w Karvinie, Darkovie i CSM.

Działalność OKD została w ostatnich latach poddana gruntownej restrukturyzacji. Zarówno działalność górnicza, jak i powierzchniowa zostały połączone w większe podmioty gospodarcze, a także powstały spółki zależne OKD.

Oprócz ponownego uruchomienia zamkniętych kopalń poprzez zastosowanie nowych technologii, Czechy są również zaangażowane w poszukiwanie nowych złóż. Może to stanowić okazję dla australijskich firm do zaoferowania produktów i usług, które pomogą lokalnemu przemysłowi rozwiązać problemy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne związane z historycznymi operacjami górniczymi i zamykaniem kopalń.