Oferta handlowa co to?

Oferta handlowa to propozycja biznesowa, która przedstawia możliwości Twojej firmy i odróżnia Cię od konkurencji. Niezależnie od tego, czy odpowiadasz na oficjalne zapytanie o ofertę biznesową, czy też tworzysz ją samodzielnie, bardzo ważne jest, abyś zrobił to dobrze.

Oferty handlowe są kluczowym elementem każdej strategii sprzedaży. Często są pomijane, ale mogą stanowić różnicę między sukcesem a porażką.

Definicja

Oferta handlowa to propozycja biznesowa. Wykorzystywana jest przy sprzedaży towarów lub usług, a dobrze przygotowana może zwiększyć sprzedaż.

Może być spersonalizowana lub niespersonalizowana. Spersonalizowana oferta handlowa jest przygotowywana dla konkretnego klienta, na podstawie analizy jego potrzeb.

Podobnie, niespersonalizowana oferta handlowa jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców i nie ma specjalnej wyjątkowości. Może opisywać zalety firmy i warunki otrzymania rabatu, ale nie zwraca się bezpośrednio do klienta.

Ważne jest zrozumienie pojęcia oferty i jej formy prawnej. Istnieje wiele sposobów składania i przyjmowania ofert, w tym ogłoszenia, oferty cenowe, zaproszenia do składania ofert i inne sytuacje.

Cel

Celem oferty handlowej jest sprzedaż produktu lub usługi w formie kontraktu, zamówienia lub oferty. Ponadto celem jest dostarczenie potencjalnym klientom przydatnych informacji o danym rozwiązaniu w formie broszur i innych materiałów informacyjnych. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ w większości przypadków wymaga wiele pracy zarówno ze strony klienta, jak i sprzedawcy. Udana propozycja handlowa przyniesie korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży i poprawy marży dla wszystkich zaangażowanych stron. Krótko mówiąc, jest to konieczność dla każdej firmy zainteresowanej utrzymaniem długoterminowej kondycji swojej linii biznesowej i jednoczesnym utrzymaniem satysfakcji klienta.

Typy

Oferta handlowa to pisemny dokument promujący sprzedaż towarów lub usług. Powinna być unikalną propozycją sprzedaży, która odróżnia Twój produkt od konkurencji.

Oferta może być zamówiona lub niezamówiona. Niezamówione propozycje są często nazywane „spamem” i są wysyłane do dużej liczby osób bez uprzedniej zgody odbiorcy.

Powinna również zawierać wyraźne wezwanie do działania. Najskuteczniejszym sposobem jest dołączenie zdjęcia produktu, które pokazuje go w użyciu.

Tekst główny powinien mieć nie więcej niż 2 strony. Ponadto tekst powinien być wyrównany do lewej strony. Podtytuły powinny być pogrubione i również wyrównane do lewej strony.

Przykłady

Oferta handlowa jest narzędziem sprzedaży, które pomaga Ci zdobyć potencjalnych klientów. Jakość tekstu, struktura i wygląd Twojej propozycji bezpośrednio decydują o jej sukcesie.

Oferta musi być spersonalizowana, aby zaspokoić konkretne potrzeby Twojego klienta. Powinna pokazywać, że spędziłeś czas, słuchając go i odpowiadając na jego konkretne problemy.

To dokument, który pokazuje Twoją powagę, zaangażowanie i wiarygodność jako firmy. Musi być godny Twojego nazwiska, a co najważniejsze, powinien dać klientowi poczucie, że nie jest przypadkowym klientem, ale osobą, z którą spędziłeś trochę czasu, aby poznać go, jego oczekiwania i potrzeby.

Są dwa podstawowe rodzaje ofert handlowych: zamówione i niezamówione. Pierwsza z nich to list wysyłany do potencjalnego klienta z prośbą o współpracę, a druga to list wysyłany bez takiej prośby.