Co to jest praca przestrzenna?

Praca przestrzenna to rodzaj zdolności poznawczych, które obejmują myślenie o obiektach i problemach w przestrzeni. Jest ważna w wielu dziedzinach, w tym w nauce, informatyce, technologii, inżynierii i matematyce (STEM).

Najlepszym sposobem na poprawę zdolności przestrzennych jest praktyka. Może to oznaczać zadania na papierze i ołówku, gry na komputerze lub budowanie konstrukcji z klocków.

Obejmuje manipulowanie obiektami w przestrzeni.

Praca przestrzenna to zdolność manipulowania obiektami w przestrzeni na wiele sposobów. Jest to umiejętność, którą można wykorzystać w wielu różnych dziedzinach, od nauk ścisłych i inżynierii po projektowanie i sztukę. Na przykład geolog strukturalny może wizualizować nieugięte skały, aby zrozumieć historię geologiczną danego regionu.

Możliwość manipulowania obiektami w przestrzeni może być także użytecznym narzędziem do nawigacji w otoczeniu, na przykład do lokalizowania położenia holograficznego „posągu” na ścianie. Projektant może chcieć „osadzić” swój hologram na rzeczywistej powierzchni, rzucając na niego cień, aby dać użytkownikowi wyraźniejsze poczucie jego bliskości.

Mapowanie przestrzenne jest często wykorzystywane w aplikacjach interaktywnych, w których użytkownik może rysować po powierzchniach holograficzną farbą w sprayu lub wywoływać „zmianę sceny”, kiedy aplikacja wykryje zasłonę narysowaną przed kamerą. Takie „doświadczenia skanowania” powinny być starannie zaprojektowane, by uniknąć niepotrzebnych kosztów obliczeniowych.

Obejmuje manipulację informacją w przestrzeni.

Zdolność przestrzenna to zdolność do manipulowania informacją w przestrzeni. Może ona obejmować wykorzystanie zmysłów do zrozumienia relacji przestrzennych obiektów lub wizualizację i manipulowanie obiektami dwu- i trójwymiarowymi w przestrzeni w celu rozwiązywania problemów. Dobre umiejętności przestrzenne są niezbędne w wielu rodzajach pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie produktu, czy o rozkręcanie skały. Jest też ważna w nawigacji i może być kluczowym elementem twórczości artysty lub ćwiczeń gimnastycznych.

Myślenie przestrzenne to złożony proces poznawczy, który obejmuje wiele zadań na małą i dużą skalę. Kilka najważniejszych z nich to orientacja przestrzenna (np. zdolność rozpoznawania kierunku obiektu), rotacja umysłowa (zdolność do szybkiego i dokładnego obracania i manipulowania obiektem dwu- lub trójwymiarowym w przestrzeni) oraz wizualizacja przestrzenna (zdolność do wyobrażania sobie i wizualizowania obrazu trójwymiarowego). Choć nie jest to wyczerpująca lista, warto od niej zacząć. Warto też wspomnieć, że różne rodzaje myślenia przestrzennego są wykorzystywane na wiele sposobów, od oczywistych do zupełnie niejasnych.

Zawiera manipulację ludźmi w przestrzeni.

Praca przestrzenna obejmuje manipulację ludźmi w przestrzeni. Jest to kluczowa umiejętność, której wymaga wiele dziedzin STEM, ale nie chodzi tylko o naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM). Badań Naukowych stwierdził, że brak programu nauczania uwzględniającego umiejętności myślenia przestrzennego jest „ślepą plamą” w amerykańskim systemie edukacji.

Używanie map w naukach społecznych, czytanie i interpretowanie map w większej skali, tworzenie i używanie własnych map oraz ćwiczenie języka przestrzennego to sposoby, dzięki którym uczniowie mogą wzmocnić swoje zdolności przestrzenne. Korzystne mogą być też niektóre gry komputerowe, w których używa się trójwymiarowych klocków do budowania konstrukcji i odkrywania nieznanych przestrzeni. Ponadto ćwiczenia fizyczne, takie jak gimnastyka i sporty wymagające manipulowania ciałem w przestrzeni, są również przykładami pracy przestrzennej. Inne dziedziny pracy wymagające wysokiego poziomu świadomości przestrzennej to projektowanie, sztuki wizualne, a nawet inżynieria.

Wiąże się z manipulacją czasem w przestrzeni.

Sztuka udanego przedsięwzięcia przestrzennego polega na opanowaniu sztuki dekodowania i interpretowania tytułowych wskazówek słuchowych i wzrokowych. Nie jest to tak trudne, jak można by przypuszczać, jeśli dobrze znasz podstawy chemii mózgu i ciała oraz potrafisz je optymalnie zastosować. Istnieje wiele programów, które pozwolą Ci w krótkim czasie rozpocząć udaną karierę w dziedzinie orientacji przestrzennej.