Konwersja co to znaczy?

Konwersja to termin, którego marketerzy często używają do opisania konwersji klientów. Może odnosić się do wszystkiego, co pomaga odwiedzającym podjąć pożądaną akcję na Twojej stronie internetowej lub w aplikacji, w tym do odwiedzin na kluczowej stronie docelowej, pobrania dokumentu informacyjnego, zapisania się do newslettera, a nawet wysłania formularza.

W Biblii konwersja była postrzegana jako decydujący moment w życiu człowieka. Może odzwierciedlać religijny zwrot ku Bogu lub etyczny, który odwraca od grzechu, zła lub bałwochwalstwa.

Definicja

Konwersja to proces, który zmienia słowo z jednej formy na inną. Można to zrobić z czasownikami i rzeczownikami, ale może też wystąpić z innymi częściami mowy.

W XXI wieku konwersja stała się bardziej powszechna niż kiedykolwiek wcześniej w angielskim leksykonie. Weźmy pod uwagę słowo „Google”. Kiedyś była to tylko nazwa, teraz jest to czasownik w angielskim leksykonie – przykład konwersji.

Proces konwersji jest naturalnym i uzasadnionym sposobem tworzenia nowych słów w języku angielskim. Jest to również użyteczne narzędzie, które pozwala zachować znaczenie słowa, gdy jest ono zmieniane na coś innego.

Znaczenie

Prawdopodobnie często słyszysz ostatnio termin konwersja, zwłaszcza od marketerów. Jednak co on oznacza?

Słowo konwersja pochodzi od łacińskiego conversio, co oznacza „odwrócić się”. W języku greckim jest to metanoia, co odnosi się do zmiany serca.

W Biblii nawrócenie jest używane w odniesieniu do zmiany przekonań i praktyk religijnych (na przykład Saul staje się Pawłem, a Jan Jezusem).

W Starym Testamencie często odnosi się do narodów odwracających się od swoich bogów. Czasami używa się go również do określenia Izraelity powracającego do Boga.

Znaczenie

Konwersja to moment, w którym ktoś wykonuje pożądane działanie w odpowiedzi na Twój przekaz marketingowy. Może to być zapisanie się do newslettera, wysłanie formularza kontaktowego lub nawet zakup czegoś na Twojej stronie.

Konwersja jest ważna dla biznesu, ponieważ pomaga zidentyfikować potencjalne leady i przekształcić je w płacących klientów. Chociaż konwersja sprzedaży jest najważniejszym celem, inne rodzaje konwersji również mogą być cenne, jeśli przybliżają cię do osiągnięcia ogólnych celów marketingowych.

Istnieje wiele sposobów mierzenia konwersji i wiele różnych czynników, które mogą na nie wpływać. Na przykład rodzaj strony internetowej twojej firmy i grupa docelowa, która ją odwiedza, będą miały wpływ na wskaźnik konwersji.

Cel

Celem konwersji jest doprowadzenie ludzi do właściwej relacji z Bogiem. Prawdziwe nawrócenie duchowe wiąże się z radykalną, dramatyczną zmianą kierunku życia danej osoby.

Nawrócenie wiąże się z głęboką, pełną i kompletną przemianą umysłu, uczuć i woli danej osoby. Jest to duchowe odwrócenie się od świata i jego anty-Bożych wartości w kierunku Pana Jezusa Chrystusa.

Nawrócenie może nastąpić na wiele różnych sposobów. Niektóre popularne przykłady to rejestracja na stronie internetowej, dokonanie zakupu, wysłanie formularza, zadzwonienie do firmy, pobranie dokumentów lub zapisanie się na listę e-mailową.