Zdecentralizowany co to znaczy?

System zdecentralizowany to taki, w którym władza i funkcje są rozdzielone między dużą liczbę osób, często w sieci. Pozwala to na niższy poziom kontroli, większą elastyczność i lepszą odporność.

Decentralizacja jest złożonym pojęciem o różnych cechach, implikacjach politycznych i warunkach sukcesu. Osoby planujące projekty i programy muszą dokładnie przeanalizować rodzaje decentralizacji już istniejące w danym kraju, zanim zdecydują, czy projekty lub programy powinny wspierać reorganizację systemów finansowych, administracyjnych lub dostarczania usług.

Sieci rozproszone

Sieć rozproszona to system, który rozprowadza programowanie komputerowe, oprogramowanie lub dane na wielu komputerach. Systemy komunikują się ze sobą, ale są w stanie funkcjonować niezależnie i osiągać własne cele.

Internet, systemy telekomunikacyjne, systemy rezerwacji i wiele innych to przykłady sieci rozproszonych. Taka architektura rozkłada obciążenie, ale pozwala też na bardziej niezawodną obsługę.

Sieci scentralizowane, z drugiej strony, polegają na jednym głównym serwerze, który wykonuje swoje funkcje. Oznacza to, że w przypadku awarii serwera cały ruch zostaje zatrzymany.

Sieci rozproszone są bardziej złożone niż sieci scentralizowane, dlatego zespoły NetOps potrzebują szerokiego zakresu umiejętności, aby utrzymać ich sprawne działanie. Jest to szczególnie ważne, gdy monitoruje się wiele lokalizacji w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Stabilne monety

Stabilne monety to rodzaj kryptowaluty o stałej wartości, która jest zwykle powiązana z walutą lub innym aktywem. Jest to świetny sposób na dywersyfikację portfela kryptowalut, zwłaszcza jeśli handlujesz zmiennymi alt coinami.

Celem stablecoinów jest zaoferowanie stabilnej alternatywy dla tradycyjnych kryptowalut, których ceny często są bardzo zmienne. Może to utrudniać firmom przyjmowanie kryptowalut jako zapłaty, ponieważ jednego dnia mogą być warte znacznie mniej niż następnego.

Innym powszechnym zastosowaniem stablecoinów jest pomoc w międzynarodowym transferze pieniędzy bez wysokich opłat i długiego czasu transakcji w tradycyjnym systemie finansowym. Może to być przydatne dla pracowników i ich rodzin, którzy otrzymują międzynarodowe przekazy pieniężne.

Kilka firm, w tym Meta (Facebook), testuje wykorzystanie stablecoinów do przekazywania pieniędzy za granicę za ułamek opłat i przy mniejszej zmienności niż w przypadku tradycyjnych usług przekazów pieniężnych. To może być przypadek użycia zmieniający grę dla stablecoinów i całej społeczności kryptowalutowej.

Decentralizowani pożyczkodawcy

Decentralizowani pożyczkodawcy to platformy oparte na kryptowalutach, które pozwalają użytkownikom na pożyczanie i udzielanie funduszy. Ich celem jest zapewnienie otwartego, przejrzystego i pozbawionego zezwoleń środowiska usług finansowych.

Aby to osiągnąć, opierają się na inteligentnych kontraktach osadzonych w blokach danych blockchain, które umożliwiają logikę rządzącą realizacją transakcji. Te zasady rządzące są niezmienne i chronologicznie połączone, co uniemożliwia fałszowanie transakcji.

Najpowszechniejszą formą zdecentralizowanego pożyczania jest model puli pożyczkowej, który pogłębia płynność poprzez agregację środków z wielu źródeł, aby zapewnić pożyczkobiorcom dostęp do większych kwot funduszy. Pożyczkodawcy wpłacają kryptowaluty do puli, a pożyczkobiorcy mają do niej dostęp, aby pożyczać środki na warunkach określonych przez inteligentny kontrakt.

Kolejną popularną formą pożyczek DeFi jest pożyczanie zabezpieczone, które wymaga od pożyczkobiorców zablokowania aktywów o wartości równej wartości ich pożyczki. To zabezpieczenie chroni pożyczkodawców przed utratą kryptowalut, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Smart kontrakty

Smart kontrakty to programy, które kodują logikę biznesową i działają na dedykowanej maszynie wirtualnej osadzonej w blockchainie lub innej księdze rozproszonej. W przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów, które określają warunki umowy, inteligentne kontrakty są zakodowane tak, aby były realizowane zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami.

Aplikacje inteligentnych kontraktów zostały wdrożone w różnych rzeczywistych kontekstach, w tym w usługach finansowych, zarządzaniu łańcuchem dostaw i innych. Wykorzystują one zdecentralizowaną, pozbawioną zaufania i efektywną kosztowo naturę blockchaina, aby ułatwić transakcje, które tradycyjnie były pośredniczone i kosztowne.

Jednym z najważniejszych zastosowań inteligentnych kontraktów jest to, że mogą one automatycznie realizować transakcje płatnicze w sieci, eliminując pośredników i opóźnienia czasowe. Może to być szczególnie korzystne w przypadku sporów o płatności, gdzie strony nie chcą tracić czasu i pieniędzy na spory, które mogą być rozwiązane za pomocą automatycznego inteligentnego kontraktu.